Binomio de oro - nina bonita
Niña bonita - binomio de oro
Binomio de oro - nina bonita
El binomio de oro - niña bonita
Cumbia ecuatoriana
Ing jhonatan c
Vallenato...
Niña bonita - binomio de oro de america
Vallenatos mesclados
Niña bonita · binomio de oro
Niña bonita - binomio de oro
Giovanny ayala & raul gasca: 24 horas
El original - yo no se mañana - by gato in the mix (batuke bpm 100)