Devuelveme la vida - rafaga
Devuelveme la vida - rafaga
Que sera - rafaga
Megamix - rafaga
Luna luna - rafaga
Tu boca - rafaga
No te vayas - rafaga
Amandonos - rafaga
Mix rafaga - rafaga
Rafaga acordes (dembow) - rafaga