Neko's song - naruto (junko takeuchi)
Medabots op (jap)-chietoyuukida! medarot - junko takeuchi